AGENTURA OSMA a.s. - Česky AGENTURA OSMA a.s. - English


Zavedení moderního IS ve společnosti
AGENTURA OSMA a.s.

 

Ke konci roku 2009 přešla naše společnost na nový ERP systém, který do budoucna výrazným způsobem zjednoduší a zpřehlední výrobní procesy a přispěje k větší efektivitě a kvalitě výroby.
Projekt Zavedení moderního IS ve společnosti AGENTURA OSMA a.s. byl v rámci programu ICT v podnicích spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci tohoto projektu byl pořízen ucelený informační systém (AnSystem InfoSYS) a rovněž byla provedena implementace tohoto systému na podmínky firmy.
Součástí projektu bylo rovněž doplnění potřebného hardware včetně vybavení pro řízení skladů pomocí čárových kódů a rozšíření sítí.

 

 


AGENTURA OSMA a.s., Rybníky IV 7059, 760 01 Zlín, Česká republika