AGENTURA OSMA a.s. - Česky AGENTURA OSMA a.s. - English


etikety

Termínem "etiketa" je označován štítek připevněný ke zboží (či většinou k jeho obalu) a obsahující informace o něm. Nejrozšířenějším typem připevnění etiket je jejich lepení. Historicky byly etikety tisknuty na materiály bez lepidla. To na ně bylo nanášeno až v okamžiku aplikace. Je zřejmé, že tento způsob etiketování je v ruční i strojní podobě mnohem náročnější a méně efektivní než samolepicí technologie. Proto se zhruba od 50 let minulého století začala rozvíjet výroba samolepicích materiálů a jejich používání pro výrobu etiket. Trend nahrazování "klasických" etiket samolepicími neustále sílil. V některých oblastech použití "samolepky" nahradily klasické etikety úplně a i v tradičních "baštách" klasických etiket je jejich pozice na trhu ohrožena. Například v evropském vinařském průmyslu bylo v roce 1998 z celkové spotřeby materiálu na etikety (cca 340 milionů m²) použito cca 267 milionů m² na klasické etikety a na samolepicí asi 73 mil.m². V roce 2005 už byl poměr klasických/samolepicích etiket 235/159 milionů m². Pro rok 2008 je tento poměr odhadován na 275/132 milionů m² ve prospěch samolepicí technologie (zdroj Avery Dennison).

I na tomto příkladu je patrné, že stále více producentů výrobků za všech oblastí oceňuje nesporné výhody samolepicích etiket oproti klasickým.

Mezi nejznatelnější výhody samolepicích etiket patří:

  • Snadná aplikace samolepicích etiket (ať již strojní nebo ruční)
  • Levnější a jednodušší aplikátory než u klasických etiket
  • Vyšší rychlost etiketování
  • Možnost použití fóliových etiket
  • Neviditelné "No-label-look" etikety nahrazující přímý potisk výrobků
  • Možnost použití různých druhů lepidel splňující různé požadavky na lepivost za různých podmínek
  • Variabilita tvarů etiket, včetně asymetrických
  • Specifický a atraktivní vzhled etiket (široká škála barevných, strukturovaných nebo metalických materiálů)
  • Možnost kombinace různých tiskových technologií při menších nákladech tisku, případný TT dotisk

Naše společnost produkuje výhradně samolepicí etikety s využitím nejlepších zkušeností našich partnerů a dodavatelů - světových špiček v oboru. Námi používané materiály a nástroje firem jako Avery Dennison, Ritrama, Akzo Nobel, DuPont či Rotometrics jsou v kombinaci s vysokou odborností našich pracovníků zárukou toho, že Vaše etikety budou splňovat ta nejpřísnější měřítka kvality.

 


AGENTURA OSMA a.s., Rybníky IV 7059, 760 01 Zlín, Česká republika