AGENTURA OSMA a.s. - Česky AGENTURA OSMA a.s. - English


podklady pro tisk

Pozn.: Pokud vám některé pojmy z následujícího textu nebudou jasné, nahlédněte do našeho slovníčku.

Souhrn nejdůležitějších doporučení pro předávání podkladů pro tisk:

  • Převod veškerých textů na křivky, popř. přiložení použitých písem. U podkladů z MAC platformy vždy v křivkách - fonty pro nás nejsou použitelné.
  • Bitmapy by měly mít minimální rozlišení 300 DPI. U složitějších bitmap je lépe zachovat v souboru vrstvy – významným způsobem může usnadnit nezbytné úpravy v našem studiu.
  • Vždy vyznačit konturou tvar výsekového nože, především u složitějších tvarů. Pokud je to možné, doporučujeme upravovat rozměry výsekových nožů na celé milimetry.
  • Pokud má být barva natištěna až k okraji etikety je nezbytné, aby grafika obsahovala tzv. "spad", tzn. přesahovala okraj výseku. Spad by měl být minimálně 1 mm od hrany výseku.
  • Minimální doporučená velikost čárového kódu EAN-13 je (šířka x výška) 29,83mm x 11,58mm, zu EAN-8 je min.velikost 21,38mm x 11,58mm. Důležitou součástí čárového kódu je tzv. ochranná zóna, tzn. "prázdné" místo především před a za kódem. Malá velikost kódu či porušení ochranné zóny může znesnadnit nebo i znemožnit čtení kódu !
  • Všechny podklady musí být specifikovány v barevném prostoru CMYK. Přímé barvy je třeba definovat dle vzorníku PANTONE

Obecně

Naše DTP studio pracuje na platformě PC. Jsme schopni přijímat i data z platformy Apple Macintosh (MAC), pokud jsou data uložena ve formátech PDF, AI či EPS s veškerými písmy převedenými do křivek.

Převod písma do křivek doporučujeme vždy také u podkladů z PC. Pokud to není možné, např. z důvodu dodatečných textových úprav, je nezbytné dodat také veškeré použité fonty. Častou chybou bývá export do formátu PDF bez vykřikovaných textů. Acrobat Reader zobrazuje písmo pořádku, ovšem při importu do grafických programů (Adobe, Corel) jsou písma, která nemáme v systému, nahrazena neodpovídajícími písmy ! Pokud podklady obsahují bitmapy, je důležité tyto dodat v samostatných souborech, vždy uložené v CMYKovém barevném prostoru. Pokud se jedná o složitější grafiku, je lépe dodat ji ve vrstvách pro usnadnění úprav nezbytných pro flexotisk. V této souvislosti je třeba zmínit, že flexotisk je z hlediska předtiskové přípravy značně odlišný od přípravy pro ofset.

V případě použití čárových kódů na etiketě je důležitý typ jejich formátu. U kódů EAN (13 i 8) stačí dodat jen čísla kódu (12 prvních čísel pro EAN-13 a 7 čísel pro EAN-8. Poslední číslo je kontrolní a je generováno automaticky). EAN kódy jsou vždy generovány v našem studiu – jenom tak jsme schopni vám zaručit jejich čitelnost. Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s firmou GS1 CZECH REPUBLIC - správcem systému GS1/EAN.UCC pro Českou republiku.

Naše DTP studio je dále schopno generovat čárové kódy pro následující průmyslové standardy – CodaBar, Code-25, Code-39, Code-128, FIM, ISBN, ISSN, ITF, ITF-14, JAN-8, JAN-13, MSI/Plessey, Phormcode, POSTNET, UPC(A), UPC(E).

V případě použití speciálních čárových kódů přejímáme od zákazníka vektorové podklady, které jsou na etiketách vytištěny v dodané podobě. V takovém případě neručíme za čitelnost kódu.

Podporované typy souborů:

CDR Corel DRAW (do verze X6)
PDF univerzální formát (typicky Adobe Acrobat - do verze CS6)
AI, EPS Adobe Illustrator (do verze CS6)
TIF, PSD, EPS Adobe Photoshop (do verze CS6)
INDD Adobe InDesign (do verze CS6)

Naše DTP studio NENÍ schopno přímo přijímat tyto typy souborů:

QXD Quark X-Press
PM* Adobe PageMaker
FH* Macromedia FreeHand

Pokud máte podklady pro etikety zpracovány v těchto programech a uloženy v jejich nativních formátech (QXD, FH) upozorněte na to prosím naše pracovníky v rámci vstupního jednání. Zpracování těchto podkladů zabírá delší čas z důvodu nutnosti jejich přeuložení do formátů, s nimiž je naše studio schopno přímo pracovat.

Typy souborů nevhodné pro předávání grafické podoby etiket:

DOC, DOCX Microsoft Word
XLS, XLSX Microsoft Excel
PPS, PPT Microsoft PowerPoint

Word, Excel a PowerPoint jsou kancelářské programy. První dva uvedené jsou dobrými pomocníky pro předávání textových částí etiket, ale přes své jisté grafické schopnosti jsou pro předtiskovou přípravu nepoužitelné!

JPG, GIF, PNG univerzální formáty podporované téměř všemi programy pro bitmapovou grafiku.

Tyto formáty jsou určeny především pro internetovou grafiku. Použití pro tisk je možné, ale není vhodné!

Barevnost

Barevnost všech objektů v návrzích etiket musí být definována v CMYKovém barevném prostoru, nebo v barvách systému PANTONE. Při zpracování bitmap máme vypnutý color management, tzn. data nejsou automaticky nijak upravována. Jedinou úpravou, kterou prochází je tzv. „flexoretuš“, tzn. úprava bitmapy ve vztahu k technologickým specifikacím flexotisku.

Schvalování etiket zákazníkem

Standardním postupem je potvrzení korektury etikety zaslané zákazníkovi ve formátu PDF. Tato korektura slouží především pro kontrolu textů, popř. kompozice etikety. Pokud zákazník požaduje korekturu barevnosti, zasíláme mu barevný nátisk zhotovený systémem GMG. Tento nátisk je barevně odpovídající budoucímu tisku, vč. simulace tiskového rastru.

Bez korektury potvrzené zákazníkem není zakázka postoupena do výroby !

Předání podkladů

K předání podkladů můžete použít všechny běžné datové nosiče, tzn. CD, DVD, DVD-RAM, FlashDisk. Většina podkladů je ale předávána pomocí internetu, tzn. e-mailem (menší soubory), nebo přes náš či zákaznický FTP server. Z bezpečnostních důvodů dáváme kontaktní údaje k našemu FTP jen prověřeným zákazníkům. V případě, že máte zájem o tuto formu předání podkladů kontaktujte naše obchodní oddělení.

 


AGENTURA OSMA a.s., Rybníky IV 7059, 760 01 Zlín, Česká republika