AGENTURA OSMA a.s. - Česky AGENTURA OSMA a.s. - English


slovník pojmů

Uvědomujeme si, že některé pojmy z oboru polygrafie nemusí být našim zákazníkům dostatečně srozumitelné. Proto jsme pro vás připravili slovníček základních termínů, se kterými se můžete setkat při jednáni s našimi pracovníky ...

A
Adobe firma vyvíjející software používaný v předtiskové přípravě. Nejznámějšími produkty jsou Illustrator (pro vektorovou grafiku a Photoshop (pro bitmapovou grafiku).
Aniloxový válec válec, který u flexotisku nanáší barvu na polymer. Je definován dvěma hodnotami – lineaturou a výkonem, neboli množstvím barvy.
Apple Macintosh viz. MAC
Arch forma finálního zpracování. Etikety nejsou na kotouči, ale jsou nasekány do archů.
B
Balení obecně počet návinů v jedné krabici
Bitmapová grafika grafika tvořená jednotlivými body. U bitmapové grafiky je důležitým údajem její rozlišení, které se definuje v DPI. Zvětšováním dochází k degradaci kvality a možným posunům v barevnosti.
Barevník tisková jednotka ve stroji. Pro každou barvu na tisku je třeba mít jeden barevník.
Barvotisk tisk obrázků, při kterém je barevné spektrum tvořeno přesným soutiskem CMYKových (popř. i dalších) barev.
C
CMS Color Management System (systém správy barev) - systém správy barev ve výrobním procesu pomocí ICC/ICM profilů, které se definují pro vstupní a výstupní zařízení. Zajišťuje barevnou věrnost v průběhu výroby od převzetí dat až po samotný tisk.
CMYK systém míchání barev. Skládá se ze 3 barev - Cyanu (azurové), Magenty (purpurové) a Yellow (žluté). K těmto barvám se ve většině případů přidává ještě černá (Key) pro zvětšení kontrastu a věrnější podání tmavých míst.
Corel firma vyvíjející software používaný často pro návrhy etiket a v předtiskové přípravě. Nejznámějšími produkty jsou Corel DRAW (pro vektorovou grafiku) a Corel PHOTO-PAINT (pro bitmapovou grafiku)
Corona (Korona) technologie, která pomocí drobných výbojů rozrušuje povrch potiskovaného materiálu pro lepší přilnutí barvy k jeho povrchu. Používá se především u fólií.
CTP Computer To Plate – moderní technologie výroby tiskových polymerů, která výrazným způsobem zkvalitňuje tisk z takto zhotovených polymerů.
D
Denzita barvy krycí schopnost barvy.
Digitální nátisk simulace tisku pro barevnou korekturu podoby grafiky. Barevnost tímto způsobem není vždy možné absolutně dodržet.
Direktní barvy viz. přímé barvy
Dot gain viz. nárůst tiskového bodu
DPI Dots Per Inch (bodů na palec) - jednotka rozlišení bitmapové grafiky. Pro tiskové podklady by mělo být minimální rozlišení bitmap 300 DPI.
DTP studio (též studio předtiskové přípravy) - grafické studio zpracovávající podklady od zákazníků.
Dutinka trubička (většinou papírová) určující vnitřní průměr otvoru kotouče etiket (např. pro nasazení na hřídel).
E
Embosing úprava etikety, kdy je speciálním nástrojem plasticky vytlačen do materiálu nějaký motiv, např. logo.
F
Font písmo - v počítačové terminologii též soubor obsahující definici určitého typu písma umožňující po instalaci tímto typem písma psát v programech.
H
Horká ražba na potiskovaný materiál nanesená metalická fólie (nejčastěji zlatá nebo stříbrná). Fólie je na materiál nanesena speciálním nástrojem - razícím štočkem za současného působení tlaku a teploty.
K
Kalkulace výpočet ceny etiket na základě specifikací zadaných zákazníkem.
Kapitálky jsou řezem písem, kde se píší i malá písmena tvarem velkých, ale zmenšeně.
Korektura kontrola a schválení etikety zákazníkem. Textové a kompoziční korektury jsou prováděny vždy před zadáním tiskových forem, korektury barevnosti jsou prováděny pomocí barevných nátisků před zadáním tiskových forem, nebo při nájezdu zakázky.
Kotouč viz. návin
Kryvost barvy schopnost barvy překrýt podklad, resp. zachovat svůj barevný odstín i při přetisku jiné barvy nebo např. na transparentních fóliích.
Křivky viz. písmo v křivkách
L
Lakování povrchová úprava potiskovaného materiálu nanesením UV laku.
Lineatura rastru se udává počtem linek rastru na palec (LPI – Lines per Inch). Používá se u tiskových forem nebo např. u aniloxových válců.
Lokální lakování potiskovaný materiál není lakován v celé ploše. Nelakovaný prostor je nejčastěji určen k dodatečnému tisku např. datumu spotřeby apod. Lokální lakování může být použito i pro vytvoření zajímavých efektů na etiketách.
M
MAC počítače Apple Macintosh. V minulosti byl tento typ počítačů z hlediska výkonu a stability jediným řešením pro profesionální práci v DT studiích. Z důvodu obrovského rozvoje platformy PC, která je již několik let schopna ve všech oblastech počítačům MAC konkurovat, bývají "meky" v moderních provozech nahrazovány počítači PC.
Magnetický válec rotační nástroj opatřený magnety, na kterém je v tiskovém stroji upevněn výsekový nůž.
Makulatura technologicky nutný odpad vznikající při přípravě zakázky (při ladění barevnosti, soutisku, výseku apod.)
Mínusky malá písmena. > toto je text napsaný mínuskami <
N
Nájezd zakázky zahájení sériového tisku. V průběhu nájezdu nových etiket probíhá většinou dolaďování barevnosti etiket za účasti zákazníka.
Nárůst tiskového bodu zvětšení tiskového bodu na tisku. Výrazný nárůst tiskového bodu je základním znakem flexotisku. Pomocí použití moderních technologií (např. CTP) lze tento negativní jev částečně eliminovat.
Nativní formát "vlastní" datový formát počítačového programu. Moderní programy umí otevírat a ukládat soubory v "cizích" formátech, ale většina z nich má svůj vlastní formát, kterému "nejlépe rozumí". Například pro MS Word je nativním formátem DOC, pro CorelDRAW CDR, pro Adobe Photoshop PSD ...
Násek naseknutí vrchního materiálu uvnitř etikety nebo naseknutí spodního silikonového nosiče.
Návin kotouč s navinutým počtem etiket (dle požadavku zákazníka) nebo kotouč s požadovaným vnějším průměrem.
O
Obrat viz. raport
P
PANTONE přesně definovaná paleta barevných odstínů. Vzorníky Pantone jsou celosvětově uznávaným barevným standardem.
Parciální lakování viz. Lokální lakování
PC z anglického Personal Computer = osobí počítač. V minulosti platil názor, že PC počítače nejsou vhodné pro profesionální práci v DTP studiích, kde se používaly téměř výhradně počítače MAC. V současnosti jsou PC z hlediska výkonu a stability plně srovnatelné s MAC systémy a v mnoha oblastech je převyšují.
Písmo v křivkách pro vyloučení možnosti chyby a problémů s fonty je lépe převést veškeré nápisy na etiketě do křivek, tzn. uložit je jako vektorovou grafiku, ne jako text.
Polymer (též fotopolymer) tento termín používáme pro tiskovou formu, která fyzicky nanáší barvu na materiál. Obecně materiál pro výrobu tiskových desek pro flexotisk.
Přesah viz. trapping
Přetisk nastavení kdy barva přetiskuje všechny barvy vytištěné "pod ní".
Přímé barvy barvy namíchané podle standardních vzorníků (např. podle vzorníku PANTONE).
R
Raport jedna tisková délka, která vzniká otočením tiskového válce o 360°. Vlastní délka je dána obvodem tiskového válce.
Ražba viz. horká ražba.
RGB systém míchání barev (R-red/červená, G-green/zelená, B–blue/modrá). Pomocí RGB systému jsou udávány barvy, které jsou zobrazovány pomocí vyzařovaného světla (monitor, televize ...)
Řez písma úprava tvaru znaků písma. Nejtypičtějšími řezy u téměř všech druhů písma jsou italic, bold či bold italic.
S
Silikonový papír podkladový papír na který nese jednotlivé etikety po vysekání.
Sítotisk tisková technologie, v níž je barva nanášena na potiskovaný materiál nanášena pomocí síta. Pro sítotisk je typický vysoký nános barvy a z toho vyplývající dobrá kryvost barev. Z důvodu nižších lineatur rastrů není sítotisk vhodný pro barvotiskové motivy.
Skladová položka každá etiketa která je u nás vyrobena je evidována jako tzv.skladová položka.
Spad přetisk hrany výseku z důvodu eliminace prosvítání nepotištěného materiálu při posunutí výseku.
Štoček nástroj pro horkou ražbu (razící štoček). Někdy bývá tímto pojmem označována také tisková forma pro flexotisk - polymer, popř. embosingový štoček
T
Text v křivkách viz. písmo v křivkách
Tisk do lepidla možnost barevného tisku na spodní stranu samolepicího materiálu (využíváno např. v kosmetice).
Tisková délka viz. raport
Tisková forma Tisková forma je obecně "nástroj", který tiskne barvu. U sítotisku je to síto, u flexotisku polymer.
Tiskový válec válec na kterém je ve stroji upevněn tiskový polymer
Trapping úprava barevných ploch na jejich rozhraní. Na hranicích dvou sousedících barev se na jedné z nich přidává přesah, aby mezi nimi nevznikala při tisku bílá místa.
V
Válec pro horkou ražbu válec s reliéfem (grafikou) sloužící k tepelnému nanesení metalické fólie na potiskovaný materiál (etiketu).
Vektorová grafika grafika definovaná vektory (křivkami). Při změně velikosti vektorové grafiky nedochází ke ztrátě její kvality.
Verzálky velká písmena. > TOTO JE TEXT NAPSANÝ VERZÁLKAMI. <
Výsek viz. výsekový nůž
Výsekový nůž nástroj, který vysekává tvar etiket.
Vytláčení viz. embosing
Vzorník PANTONE viz. PANTONE
Z
Zakázkový list výrobní dokumentace etikety.
Zlatoražba viz. horká ražba
Zuby Ozubení sloužící k "pohonu" tiskového válce. Počtem zubů tiskového válce je určen raport.

 


AGENTURA OSMA a.s., Rybníky IV 7059, 760 01 Zlín, Česká republika