AGENTURA OSMA a.s. - Česky AGENTURA OSMA a.s. - English


zadání zakázky

Pozn.: Pokud vám některé pojmy z následujícího textu nebudou jasné, nahlédněte do našeho slovníčku.

Pro zadání zakázky je nezbytné vyjasnit některé údaje důležité pro výrobu.

Při zadávání výroby etiket budeme potřebovat následující údaje:

 1. Rozměr etikety - šířka (Y) x výška (X), udává se v milimetrech. Písmenem "Y" označujeme vždy rozměr "po délce pásu materiálu", písmenem "X" pak rozměr na šířku materiálu" - viz. také kapitola o návinech. V jistých případech může být důležitá i informace o mezerách mezi etiketami (minimální či maximální) – především u strojního polepování. Tuto informaci získáte u dodavatele svého etiketovacího stroje.
 2. Potiskovaný materiál - tzn. materiál, na kterém bude etiketa vytištěna. Základními materiály jsou papíry nebo fólie. Papíry mohou být např. matné, lesklé, "vinné", metalické, barevné atd. Pro fólie je základním rozdělením, zda se jedná o fólii transparentní (průhlednou) nebo neprůhlednou. Důležitý je také materiál ze kterého je fólie vyrobena - např. polyetylen (PE), polypropylen (PP) atd.

  Velmi důležitým údajem je také typ lepidla, které bude etiketu držet na vašem výrobku. Výběr typu lepidla je zásadně ovlivněn zamýšleným použitím výrobku. Podle typu lepidla může být etiketa z výrobku lehce sejmutelná, nebo naopak "neodstranitelná". Důležité je také specifikovat tepelné podmínky, za kterých bude etiketa používána. Bude zásadní rozdíl mezi lepidly pro mražené zboží a například krém na opalování. Výběr správného materiálu a lepidla pro etiketu není jednoduchou záležitostí. Proto neváhejte využít možnosti porady našich odborníků z obchodního úseku.
 3. Počet etiket - zde je důležité zvážit vaši množstevní potřebu etiket, lépe za delší období. Vždy je finančně výhodnější objednat jednorázově vyšší počet etiket, než několikrát množství menší. Rozdíly ceny při jednotlivých nákladech si můžete nechat spočítat v rámci cenové kalkulace.
 4. Barevnost etiket - počet barev. U barvotiskových etiket jsou vždy 4. U flexotisku můžeme tisknout maximálně 8 barev, u sítotisku není teoreticky počet barev omezen, ovšem u více než 3 barev podstatným způsobem roste cena etiket.
 5. Lakování - se používá především pro zvýraznění barev na etiketě. Při lakování získá etiketa kompaktní vysoce lesklý vzhled. Dalším případem je užití etikety v agresivním prostředí (např. autokosmetika), kdy lak slouží také jako ochrana samotného tisku před smýváním. U laku je důležité, zda bude krýt etiketu v celé ploše (celoplošné lakování), nebo jen její části (parciální či lokální lakování). Lokální lakování se užívá například u etiket, které jsou dodatečně potiskovány, např. datumy spotřeby atd.
 6. Ostatní požadavky - Naše výrobní technologie vám kromě klasického tisku nabízejí možnost použít na etiketách speciální tiskové techniky:
  • horká ražba - na potiskovaný materiál nanesená metalická fólie. Fólie je na materiál nanesena speciálním nástrojem - razícím štočkem za současného působení tlaku a teploty. Nejčastěji se pro ražbu používá zlatá a stříbrná fólie (v různých odstínech), je možno ovšem volit i jiné barvy z našeho vzorníku
  • embosing - úprava etikety, kdy je speciálním nástrojem plasticky vytlačen do materiálu nějaký motiv, např. logo
  • tisk do lepidla - potisk rubové strany samolepicího materiálu. Do lepidla jsme schopni tisknout 2 barvy. Tato technologie se dá použít také např. k tisku na rubovou stranu silikonového nosného papíru, např. pokud váš etiketovací stroj vyžaduje na rubové straně nějaké speciální značky.
  • rotační síto - možnost včlenit výhody sítotisku (tzn. vysoký nános a kryvost barvy) do flexotiskové technologie. Používá se nejčastěji pro bílý podtisk barvotisku na transparentních fóliích. Lze použít také např. pro tisk logových barev.
 7. Polep etiket - je třeba specifikovat, zda budou etikety lepeny na výrobky ručně nebo strojně pomocí etiketovacího stroje
 8. Návin etiket - úzce souvisí s metodou polepování etiket. Při ručním polepování většinou nezáleží na typu návinu a spíše se volí maximální ekonomika výseku, tzn. nejmenší odpad. Naproti tomu je správné určení návinu velmi důležité pro etiketovačky. Zde často bývá rozdílný návin pro přední a zadní stranu etikety atp. Návin označujeme číslem dle následujícího obrázku, kde otočení písmene "A" vyznačuje, jak by měla být etiketa "čitelná" a jak bude pás etiket navinut na návin ...
návin etiket

AGENTURA OSMA a.s., Rybníky IV 7059, 760 01 Zlín, Česká republika